Kontrola zachwaszczenia — fundament uprawy soi Planując uprawę soi, należy zwrócić szczególną uwagę na przyjętą strategię walki z chwastami, która stanowi aspekt wpływający bezpośrednio na wielkość plonu. Ze względu na powolny wzrost początkowy soi, plantacje narażone są na pojawienie się zachwaszczenia już od momentu siewu aż do zakrycia międzyrzędzi. Jak radzić sobie z zachwaszczeniem?

Pojawienie się chwastów w fazie wschodów soi jest szczególnie niebezpieczne, gdyż stanowią one istotną konkurencję, mogą przerosnąć roślinę uprawną i utrudnić jej wzrost. Aby zminimalizować ryzyko pojawienia się chwastów tuż po siewie soi, należy wykonać zabieg doglebowej ochrony herbicydowej, który przez wieloletnich praktyków uznawany jest za podstawowy i niezbędny w tej uprawie.

Idealnym rozwiązaniem jest zastosowanie pakietu Soyaset Herbi charakteryzującego się skutecznością w walce z chwastami, długim czasem ochrony oraz – co bardzo ważne – bezpieczeństwem dla soi.

Należy pamiętać, że wyrównane stanowisko (bez grud), zabiegi sprzyjające przedsiewnemu magazynowaniu wody, jak również równomierne pokrycie stanowiska gleby cieczą, stwarzają warunki zwiększające skuteczność zabiegu doglebowego.

Zastosowanie doglebowej ochrony herbicydowej w soi stanowi podstawowy element uprawy, lecz jej wykonanie nie zwalnia z obowiązku dalszej lustracji plantacji pod kątem pojawienia się zachwaszczenia wtórnego. W momencie pojawienia się chwastów dwuliściennych, należy wykonać zabieg nalistnej ochrony herbicydowej. 

Wśród dość krótkiej listy możliwych do stosowania substancji aktywnych godną uwagi jest imazamoks wchodzący w skład środka Pulsar 40. Imazamoks, działając w sposób układowy, szybko i skutecznie zwalczy m.in. takie chwasty jak: chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, komosa wielkolistna, psianka czarna, przytulia czepna, rdest plamisty, szarłat szorstki, tasznik pospolity i wiele innych.

Stosowanie środka Pulsar 40 zaleca się po wschodach soi, od fazy, gdy rozwinięty jest trójlistkowy liść na drugim węźle. 

W przypadku konieczności zwalczania samosiewów zbóż ozimych, wyczyńca polnego, miotły zbożowej bądź perzu właściwego, warto wykorzystać środek Taurus 05 EC zawierający dość popularną substancję aktywną: chizalofop-P-etylowy. Niedopuszczalne jest łączenie zabiegu nalistnego zwalczania chwastów dwuliściennych z herbicydami zwalczającymi chwasty jednoliścienne. Zalecany odstęp pomiędzy tymi zabiegami to ok. 7-14 dni, w zależności od zastosowanego herbicydu.

Soja jest rośliną wrażliwą i delikatną, dlatego bardzo ważny jest odpowiedni dobór herbicydów i ich dawek. Jednak jeszcze ważniejsze są obserwacja pojawiających się na plantacji chwastów i terminowe wykonanie zabiegów ochrony herbicydowej. Należy pamiętać, aby nie wykonywać zabiegów podczas fazy kwitnienia soi, gdyż może to wstrzymać kwitnienie, a w efekcie – bezpośrednio wpłynąć na wynik plonowania.