Premie dla młodych rolników – rusza nabór wniosków Zgodnie z informacją Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, by ubiegać się o wsparcie dla młodych rolników, osoby fizyczne powinny spełnić szereg wymagań. Wniosek mogą złożyć osoby, które w dniu składania wniosku będą pełnoletnie, jednak nie będą miały ukończonego 41. roku życia, a także nie zaczęły jeszcze prowadzić działalności rolnej (lub zaczęły, ale nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku).

Co więcej, wnioskodawcy powinni posiadać numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Muszą też mieć odpowiednie kwalifikacje zawodowe, a także umiejętności przydatne do prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie jako kierujący, bądź zobowiążą się do ich uzupełnienia. Wnioskodawcy muszą także złożyć biznesplan i zobowiązać się do jego zrealizowania.

Jak informuje ARiMR, wsparcie ma charakter ryczałtu. Wynosi 200 tys. zł.
 

Dofinansowanie może być przeznaczone m.in. na: 


    • inwestycje budowlane związane z budynkami lub budowlami wykorzystywanymi do wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania ich do sprzedaży,
    • zakup nieruchomości rolnych,
    • zakup stada podstawowego zwierząt gospodarskich,
    • inwestycje w nasadzenia trwałe w sadach i na plantacjach wieloletnich,
    • zakup nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia, sprzętu i pojazdów służących wsparciu prowadzonej działalności,
    • zakup oprogramowania komputerowego. 

Wnioski można składać od 30 sierpnia do 29 września, wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR. 

Więcej informacji na stronie ARiMR: https://www.gov.pl/web/arimr/premie-dla-mlodych-rolnikow---nabor-wnioskow-od-30-sierpnia-do-29-wrzesnia-2023-r.