Weź udział w ankiecie dla dobra polskich upraw rzepaku i kukurydzy Firma Agrolok wraz z innymi członkami Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju oraz Krajowej Izby Biopaliw wspiera proces ankietowania polskich rolników na rzecz realizacji raportu „Wyznaczenie emisyjności upraw surowców rolnych dla województw (NUTS II)”.

W tym celu nasi pracownicy handlowi będą zachęcali klientów do wypełnienia ankiety na temat procesu uprawy kukurydzy i rzepaku — udział nie jest obowiązkowy, ale niezwykle istotny dla rolników oraz firm, takich jak tłocznie oleju, gorzelnie oraz wytwórcy biokomponentów.
 

Dlaczego udział w ankiecie jest ważny?


Do tej pory rolnicy mogli dostarczać swoje surowce, składając jedynie proste oświadczenie potwierdzające prowadzenie produkcji rolnej zgodnie z wymogami zrównoważonego rozwoju. Obowiązujące wyliczenia emisyjności NUTS powstały ponad 10 lat temu i zgodnie z przepisami unijnymi przestają obowiązywać wraz z rozpoczęciem nowych zbiorów (czyli już za 2 miesiące), dlatego ważne jest ich ponowne przeliczenie w celu podniesienia konkurencyjności polskich surowców na europejskim rynku biopaliw.

Aby utrzymać tę prostą formę oświadczeń, Polska zobowiązana jest do przedłożenia Komisji Europejskiej nowego raportu w sprawie emisyjności upraw rzepaku i kukurydzy.

Jeśli tak się nie stanie, istnieje ogromne ryzyko mniejszego zainteresowania polskimi biopaliwami, a co za tym idzie, polskim rzepakiem i kukurydzą. Ponad 2/3 rzepaku uprawiane w Polsce trafia bowiem do produkcji biodiesla, a z kolei do produkcji bioetanolu kierowanych jest niemal 1,5 mln ton ziarna kukurydzy.

Utrzymanie prostej formy oświadczeń poprzez udział w ankiecie leży więc w interesie polskich rolników, dlatego zachęcamy do ich wypełniania producentów rolnych niezależnie od wielkości gospodarstw. 
 

Kto realizuje badanie?


Dane, które zostaną zebrane w ankietach, trafią jedynie do realizującego raport Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytut Badawczego (INiG - PIB) i zostaną wykorzystane wyłącznie na potrzeby realizacji raportu. Firmy biorące udział w procesie ankietowania pomagają jedynie w dotarciu z badaniem do swoich klientów i nie będą wykorzystywały tych danych w żaden sposób w swojej działalności. 
 

Co dalej z raportem? 


Przygotowany raport „Wyznaczenie emisyjności upraw surowców rolnych dla województw (NUTS II)” zostanie przekazany do Ministerstwa Klimatu i Środowiska, które odpowiada za kontakty z Komisją Europejską w zakresie zatwierdzenia nowych wartości emisji krajowych uprawy na cele biopaliwowe.

Na temat ankiet wypowiadał się m.in. dla TopAgrar dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju oraz Krajowej Izby Biopaliw, Adam Stępień: ZOBACZ

Będziemy wdzięczni za Państwa współpracę i włączenie się w wypełnianie ankiet, które przekażą Państwu nasi pracownicy.