AGROLOK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt pod nazwą "Budowa Centrum Magazynowo - Przechowalniczego".

 

W ramach przedsięwzięcia wybudowany zostanie silosowy magazyn ziarna oraz pomieszczenia laboratorium i pobierania prób wraz z kotłownią z kotłem na biomasę oraz wykonana zostanie instalacja fotowoltaiczna. Zakład wyposażony zostanie w technologię silosowego magazynu ziarna wraz z czyszczalnią, system automatyki i sterowania magazynem, analizator całego ziarna, analizator liczby opadania oraz system sterowania i zarządzania procesem magazynowania i przechowywania ziarna.

 

Realizacja przedsięwzięcia zapewni osiągniecie celu wzmocnienie krótkich łańcuchów dostaw.

 

Wartość brutto przedsięwzięcia – 46 036 888,95 zł.

 

Przyznane wsparcie finansowe – 15 000 000,00 zł

 

W wyniku realizacji przedsięwzięcia uruchomiony zostanie nowy zakład, co pozwoli na zwiększenie skali obrotu w ramach przedsiębiorstwa.
Firma realizuje projekt pn. "Prace badawczo-rozwojowe Agrolok Sp. z o.o. w zakresie opracowania innowacyjnych wysokobiałkowych komponentów paszowych na bazie soi i rzepaku w celu zwiększenia bezpieczeństwa białkowego w UE".

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 – Oś priorytetowa I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa; Działanie 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw; Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: konkurs 6/1.1.1/2019 Szybka ścieżka.

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnych produktów w postaci uszlachetnionych wysokobiałkowych komponentów paszowych „non GMO”, które będą wyróżniały się wysokimi parametrami strawności i przyswajalności aminokwasów, i tłuszczów w układzie pokarmowym zwierząt gospodarskich. 

Efektem projektu, w wyniku realizacji prac badawczo-rozwojowych będzie wdrożenie produkcji 2 innowacyjnych w skali Europy produktów – komponentów wysokobiałkowych do stosowania w paszach: EPS – eksperymentalny produkt sojowy wytworzony na bazie ziaren soi – oraz EPR – eksperymentalny produkt rzepakowy wytworzony na bazie nasion rzepaku. Ich wytworzenie wymaga zastosowania innowacyjnych technologii obróbki ziarna sojowego i rzepakowego. W ramach projektu wnioskodawca opracuje i wykona zintegrowaną, badawczą instalację technologiczną w skali rzeczywistej produkcji, aby zweryfikować wpływ wszystkich zmiennych procesowych na osiągnięcie docelowych parametrów produktu.
 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 75 304 461,64 PLN
 

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 30 121 784,65 PLN